19 October 2021 , online

Webinar 'Belang van de OTA’s in de toekomst!’

Hoe spelen OTA's een rol in de distributiestrategie van hoteliers en hoe kunnen hoteliers weer grip krijgen en directe boekingen doen groeien?

English version below

Donderdag 19 oktober 2021, 10.30u-11.30u

Meld jezelf aan via LinkedIn

Op uitnodiging van Guestline doen wij mee aan de webinar 'Belang van de OTA's in de toekomst!' op dinsdag 19 oktober 2021. Daarin staat de volgende vraag centraal:

"Hoe spelen OTA's een rol in de distributiestrategie van hoteliers en hoe kunnen hoteliers weer grip krijgen en directe boekingen doen groeien?"

Het afgelopen anderhalf jaar was een ongekend lastige tijd voor de hele hospitalitysector. Toch biedt deze situatie ook kansen voor inventieve oplossingen en nieuwe strategische overwegingen. Bijvoorbeeld het heroverwegen van de distributiestrategie en het stimuleren van het aantal directe boekingen.

Tijdens het webinar zullen diverse sprekers hun kennis met jou delen:

  • Niels Vanden Buverie - Cubilis/Stardekk
  • Edwin Leenheer - RevControl
  • Michiel Bogaert - Pillows Hotel (IHMG)
  • Didier Boehlen - Antwerp Hotel Association

De gastheer is Robert Vogt, Director of Business Development van Guestline, tevens de initiatiefnemer van het webinar.


Thursday 19 October 2021, 10.30 am-11.30 am

Sign up on LinkedIn

At Guestline's invitation, we are participating in the webinar 'The importance of OTAs in the future!' on Tuesday, October 19, 2021. It focuses on the following question:

"How do OTAs play a role in the distribution strategy of hoteliers and how can hoteliers regain traction and grow direct bookings?"

The past year and a half has been an unprecedentedly difficult time for the entire hospitality sector. Yet this situation also offers opportunities for inventive solutions and new strategic considerations. For example, rethinking the distribution strategy and stimulating the number of direct bookings.

During the webinar, various speakers will share their knowledge with you:

  • Niels Vanden Buverie - Cubilis/Stardekk
  • Edwin Leenheer - RevControl
  • Michiel Bogaert - Pillows Hotel (IHMG)
  • Didier Boehlen - Antwerp Hotel Association

The host is Robert Vogt, Guestline's Director of Business Development, who is also the initiator of the webinar.

The webinar will be given in Dutch.

Edwin Leenheer, Director Of Operations

Edwin LeenheerDirector Of Operations

Thinking of trying RevControl?
Talk to Edwin now

Discuss possibilities or book a demo

Book a demo Request a quote

More events

All events