31 October 2022 - 31 October 2022 , Bunnik

HotelSummit 2022

RevControl will be present as a supplier during HotelSummit in Postillion Hotel in Bunnink.

English version below

Details
Maandag 31 oktober: 10.00u-17.00u
Locatie: Postillion Hotel Utrecht Bunnik

Ga naar de website van HotelSummit

HotelSummit – voorheen HotelTech – is sinds 2014 het jaarlijkse congres voor hotelmanagement op hoog niveau met een inhoudelijk, informatief en inspirerend programma.

Elk jaar is er een aansprekend thema. Het thema zit boordevol sprekers met kennis van zaken en die kennis overdragen aan de hoteliers. Maar het zijn ook sprekers, met onderwerpen en verhalen die je motiveren, inspireren en echt raken. Het thema van dit jaar is nu nog onbekend.

HotelSummit verenigt gastvrijheid, technologie, duurzaamheid en ondernemerschap. Hotelier zijn is een 'mensenberoep', maar een hotel is ook een bedrijf dat vertrouwt op zwarte cijfers en een goede strategie.

RevControl zal tijdens dit evenement aanwezig zijn om hoteliers met die belangrijke cijfers te helpen. Op onze stand geven we graag meer informatie en een demonstratie over hoe we uw revenue management makkelijker kunnen maken met RevControl.

Bent u hotelier, hoteleigenaar, general manager, hotelmanager, ceo of cfo, kortom eindverantwoordelijk binnen het hotel? Dan bent u van harte welkom op HotelSummit.

Details
Monday 31 October: 10:00 - 17:00
Venue: Postillion Hotel Utrecht Bunnik

Go to website HotelSummit

Since 2014, HotelSummit – formerly HotelTech – has been the annual conference for high-level hotel management with a substantive, informative and inspiring program. 

Every year there is an appealing theme. The theme is loaded with speakers who are knowledgeable and who transfer knowledge to the hoteliers. But they are also speakers, with topics and stories that motivate, inspire and really touch you. This year's theme is unknown at the moment..

HotelSummit unites hospitality, technology, sustainability and entrepreneurship. Being a hotelier is a 'people profession', but a hotel is also a business that relies on black numbers and good strategy.

RevControl will be present during this event to help hoteliers with those important numbers. At our booth we will be happy to provide more information and a demonstration about how we can make your revenue management easier with RevControl.

Are you a hotelier, hotel owner, general manager, hotel manager, CEO or CFO, in short, ultimately responsible within the hotel? Then you are most welcome at HotelSummit.
 

Sem Bierings, Consultant

Sem BieringsConsultant

Thinking of trying RevControl?
Meet Sem face-2-face during this event

Let him know you want to meet

Send Sem an email

More events

All events