21 februari 2023

Het is tijd voor revenue management om de kracht van technologie te benutten

Nu de efficiëntie van alle hotelactiviteiten dankzij technologie verbetert, is het dan niet tijd dat revenue management dit inhaalt?

Automatisering bevordert de efficiëntie, optimaliseert de inkomsten en motiveert de teams.

Na een paar turbulente en uitdagende jaren zijn we blij dat het reizen weer normaal wordt en dat de lockdowns en beperkingen van de afgelopen jaren tot het verleden behoren. De pandemie heeft echter geleid tot een aantal reisgedragingen die blijvend lijken. We zien een andere gast dan vóór de pandemie, met heel andere behoeften. Een toegenomen vraag naar digitalisering, automatisering en ervaringsreizen, in combinatie met de wereldwijde economische crisis, heeft ertoe geleid dat gasten nu voorzichtiger omgaan met hun reisuitgaven. Maar we zien meer dan alleen veranderingen in het gedrag van gasten. Door de wereldwijde arbeidscrisis in de horeca moeten hoteliers veel meer doen met minder middelen. Hoteliers staan onder druk om hun manier van werken te herzien.

Een gebied dat met deze verschuivingen mee moet evolueren is de rol van technologie in de werkzaamheden van hotels. De horeca, en in het bijzonder hotels, zijn in vergelijking met andere bedrijfstakken doorgaans traag met het invoeren van nieuwe technologieën. Aangezien veel back-office processen repetitief en handmatig zijn, zijn ze ideaal voor automatisering. Nu de pandemie de digitale transformatie van de gast sterk versnelt, staan hoteliers onder toenemende druk om te kijken hoe zij technologie kunnen inzetten om zowel de arbeidskloof te dichten als aan de eisen van de gasten te voldoen.

De toenemende complexiteit van datasets

Hoewel voor veel hotelafdelingen de dagelijkse werkzaamheden zijn veranderd door de toepassing van technologie, ligt het hart van revenue management-strategieën voor velen nog steeds in eindeloze spreadsheets en een vastberaden streven om uit te blinken. Maar nu de inkomstenstrategieën steeds complexer worden, blijken prijsbeslissingen op basis van handmatige gegevensanalyse steeds onbetrouwbaarder. Naarmate het aantal gegevens toeneemt, gaan kostbare middelen verloren aan het maken van best-case schattingen op basis van grillige historische gegevens. En tegen de achtergrond van politieke en economische instabiliteit lijkt het erop dat de middelen die nodig zijn om op de hoogte te blijven van marktveranderingen en dus intelligente prijsbeslissingen te nemen, alleen maar toenemen. Nu de GBTA schat dat zakenreizen pas in 2024 weer het niveau van voor de pandemie zullen bereiken en verschuivingen in boekingspatronen van gasten en de crisis rond de kosten van levensonderhoud een wereldwijde impact hebben op reizen, hebben historische trends en vraagpatronen die de basis vormden voor veel strategieën en prognoses niet meer de relevantie die ze ooit hadden. De taak om handmatig intelligente prijsbeslissingen te nemen, wanneer zoveel factoren de stabiliteit en betrouwbaarheid missen die ze vroeger wel hadden, wordt steeds uitdagender.

Meer efficiëntie

Voor revenue management is het meer dan ooit tijd om de kracht van revenue management-technologie te benutten. Geavanceerde algoritmen zorgen niet alleen voor nauwkeurigere prijsbeslissingen, waardoor je hotel zijn inkomsten kan optimaliseren, maar ook voor operationele efficiëntie. Handmatige analyse van datasets, arbeidsintensief en foutgevoelig, wordt vervangen door geautomatiseerde prijsvoorstellen die meerdere keren per dag worden ververst. De frequentie van de voorgestelde tariefaanbevelingen, allemaal aangedreven door AI-technologie, betekent dat de strategieën de meest actuele verschuivingen in boekingspatronen en activiteiten in de boeken weerspiegelen en een veel grotere nauwkeurigheid bieden dan handmatige analyse kan bieden. Hotel Tech Report schatte onlangs dat hotels tot 40 uur per maand kunnen besparen door revenue management workflows te stroomlijnen met behulp van revenue management technologie. Dat zijn 40 uur per maand die je kan besteden aan het verblijden van jouw gasten met superieure service.

Voor degenen die vrezen dat revenue management systemen zullen leiden tot een verlies van controle en zichtbaarheid van tariefstrategieën, is er de optie om te voorkomen dat tarieven 'live gaan' zonder dat ze zijn goedgekeurd, zodat je nog steeds de controle behoudt, maar al het harde werk van analyse en het begrijpen van de gegevens wordt afgeschaft. En wanneer je tevreden bent met de voorgestelde tarieven, kunnen deze automatisch worden gepubliceerd in je PMS of Channel Manager, waardoor het zeer handmatige proces van gegevensinvoer opnieuw wordt gestroomlijnd en de kans op menselijke fouten wordt verkleind.

Betrokkenheid van het personeel opbouwen

Investeren in revenue management-technologie kan ook de dagelijkse verantwoordelijkheden van revenue managers binnen jouw accommodatie of keten veranderen. Door handmatige analyses en de voortdurende aanpassingen van inkomsten- en prijsbeslissingen te automatiseren, worden de meer alledaagse en repetitieve aspecten van de rol weggenomen, zodat de revenue management-afdeling zich kan richten op meer strategische activiteiten. Dit verhoogt de betrokkenheid en arbeidsvreugde, maakt de ontwikkeling van geavanceerdere vaardigheden mogelijk en zorgt voor een gelukkiger en gemotiveerder team. Met voorheen omslachtige rapporten aan het einde van de dag, die nu met één druk op de knop toegankelijk zijn, kunnen trends en kansen snel en efficiënt worden vastgesteld en kan onmiddellijk actie worden ondernomen. Nogmaals, het handmatig verzamelen en analyseren van deze informatie zou uren in beslag nemen, maar met een revenue management-systeem is deze informatie binnen handbereik. Reactiviteit maakt plaats voor proactiviteit, aangezien revenue managers gemakkelijk toegang hebben tot de informatie die nodig is om strategische bijdragen te leveren aan commerciële beslissingen.

Conclusie

Nu technologie de efficiëntie in elk aspect van de hotelactiviteiten verhoogt, is het niet tijd dat revenue management een inhaalslag maakt? De druk op hoteliers om elke cent te laten tellen is belangrijker dan ooit, gezien de wereldwijde kosten van levensonderhoud. En nu het personeelstekort de sector extra onder druk zet, moeten hoteliers veel meer doen met minder personeel. Elk onderdeel van het bedrijf dat kan profiteren van automatisering moet worden onderzocht, zodat jouw teams zich kunnen richten op taken en verantwoordelijkheden die meer strategisch en waardevol zijn. Dit zal de druk op overbelaste teams niet wegnemen, maar zal de teams ook in staat stellen zich bezig te houden met taken en verantwoordelijkheden die meer voldoening geven in hun werk, de betrokkenheid vergroten en loyaliteit opbouwen. En commercieel gezien zal jouw accommodatie profiteren van tariefaanbevelingen op basis van de meest actuele gegevens, waardoor de inkomsten voortdurend kunnen worden geoptimaliseerd. Wordt het niet eens tijd dat je de kracht van revenue management technologie inzet?

Voor meer informatie over hoe het revenue management systeem van RevControl jouw accommodatie kan helpen de inkomsten te optimaliseren en de operationele efficiëntie te verbeteren, horen wij graag van je! Neem nu contact met ons op via onderstaande knoppen of via hello@revcontrol.com.

Edwin Leenheer, Director Of Operations

Edwin LeenheerDirector Of Operations

Thinking of trying RevControl?
Talk to Edwin now

Discuss possibilities or book a demo

Boek een demo Neem contact op

Alle blogs